Ana Sayfa Hakkımızda Katkıda Bulunanlar İletişim
 
Kongre ve Sempozyum
Yararlı Bilgiler
Spor Bilim
Dergiler
Sağlıklı Yaşam
Spor Kültürü ve Olimpiyatlar
Temel Bilgiler
Toplumsal Boyutlarıyla Spor
 
Yararlı Bilgiler
SPORLA İLGİLİ LİNKLER
MEVZUAT-YÖNETMELİKLER
SPOR SÖZLÜK, FORMÜL VE ÇEVRİMLERİ
REKORLAR
 
 
E-List
  Gelişmelerden haberdar olmak için e-posta listemize kayıt olun.
 
 

Spor Bilimleri Derneği Anayasa Önerisi

Bilindiği gibi yeni anayasa taslağı için öneriler toplanma sürecinde değişik sivil toplum örgütleri kendi alanlarıyla ilgili  öneriler geliştirerek katkıda bulunmaya çalıştılar. Spor Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu da sporla ilgili olarak iki madde önerisini gerekçelendirerek ilgili makamlara gönderip sorumluluğunu yerine getirmeye çalıştı. Öneri aşağıda yer almaktadır:

1. Devlet, sağlıklı ve nitelikli bir yasam için toplumun tüm bireylerine hareket bilinci

kazandırılmasını teşvik eder ve destekler

Araştırmalar basta Kuzey Amerika ve Avrupa olmak üzere dünya genelinde, fiziksel aktivite düzeyinin azaldığını ve hareketsizliğe bağlı hastalıkların (asırı kilo, diyabet, kalp-damar hastalıkları, metabolik sendrom vb.) görülme sıklığının arttığını göstermektedir. Bu sorunları önlemek amacıyla, bireylere aktif yasam alışkanlığı kazandırmaya yönelik yeni politikalar üretilmektedir. Ülkemizde de benzer sorunların yakın bir gelecekte çok daha önemli boyutlara ulaşacağı anlaşılmaktadır. Bunlar genel olarak söyle sıralanabilir; toplumumuzun birçok kesiminde beden eğitimi, spor, fiziksel aktivite ve egzersize yeterince önem verilmemesi; okullarda beden eğitimi derslerinin nitelikli şekilde islenmemesi; çocuk ve gençlerin fiziksel aktivite, egzersiz ve spor etkinliklerine katılmak yerine masa basında bilgisayar oyunları ya da sosyal paylaşım siteleri ile vakit geçirmeleri ve bireylerin toplu tasıma araçları yerine her geçen gün özel araç kullanımını daha çok tercih etmeleri. Çok daha ileri boyutlara ulaşabilecek bu sorunun ağır sonuçları ile yüzleşmeden bir takım önlemler almak, toplumun

sağlığı ve devletin sağlık için harcamaları açsından daha karlı olacaktır. Nitekim, yakın gelecekte ülkemiz nüfusunda artan yaslılık oranı ile birlikte hareketsizliğin yol açtığı hastalıklar için ayrılacak giderler devlet ve toplumumuz açısından önemli maliyetler oluşturacaktır.

Bu bağlamda, araç-gereç, materyal ve tesis yetersizlikleri giderilerek, bireylerin okul içi ve dışında aktif yasam alışkanlığı kazanabilecekleri çevrelere dahil edilmeleri, hareket kültürü kazanmalarını teşvik ederek hareket kültürüne sahip bir toplumun temelini oluşturacaktır. Nitelikli öğretmen eğitimine ağırlık verilmesi, beden eğitimi derslerinin etkili kılınmasına, hareket yoluyla bireylere düşünme yetisini kazandırarak, bireylerin kendi potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı olacaktır. Söyle ki, son yıllarda yapılan araştırmalar, düzenli fiziksel aktivite, spor ve egzersiz yapmanın akademik başarıyı olumsuz etkilemediği gibi, tam tersine diğer alanlardaki basarı oranını artırdığını ve zeka gelişimine katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanında, beden eğitimi ortamlarında edinilen yasam becerileri, çocuk ve gençlerin günlük yasamda karsılaşacakları problemlerle bas edebilmelerini kolaylaştıracaktır. Bu da, bireysel ve toplumsal sorunların çözümü üzerinde düşünen bireylerin topluma kazandırılmasına hizmet edecektir. Diğer taraftan, fiziksel aktivitenin endorfin hormonunu aktif hale getirerek daha mutlu ve enerjik hissetmeyi sağlaması, kişinin sosyalleşmesine ve benlik algısına yaptığı katkı ve diğer sayısız faydası dikkate alındığında, egzersize daha fazla zaman ayıran bir toplumun psikolojik ve sosyal açıdan da daha sağlıklı olacağına kuşku yoktur. Bütün bu nedenlerden dolayı yeni Anayasa’da bu kapsamda bir maddenin yer alması aktif, sağlıklı ve üretken bireylerden oluşan bir toplum için dayanak olacaktır.

2. Devlet, sporun yaygınlaşmasını destekler ve başarılı sporcuyu korur.

Özellikle 1896 Olimpiyat Oyunlarından sonraki süreçte, ulus devletlerinin yaygınlaşmasıyla spor, ülkeler arası rekabette ve ülkelerin tanıtımında önemli bir yer edinmiştir. Bu bağlamda, doğrudan ya da dolaylı olarak ülkeler spora ve sporcularına yatırım yaparak, sporcularını desteklemekte, uluslararası spor müsabakalarında ülke prestiji kazanmayı hedeflemektedirler. Ülkemizde, devletin doğrudan sporcuya destek sunuyor olması, sporun yaygınlaştırılarak, sporcuların korunması ve desteklenmesini sağlamaktadır.

Bu nedenle, var olan Anayasa’da olduğu gibi yeni Anayasa’da da buna ilişkin bir maddenin yer alması, uluslararası boyutta ülkemizin başarılı sporcular tarafından temsil edilmesine olanak tanıyacak ve dünya çapında tanınması açısından yararlı olacaktır.

Prof.Dr.Füsun Öztürk Kuter


Sporbilim 2012