Ana Sayfa Hakkımızda Katkıda Bulunanlar İletişim
 
Kongre ve Sempozyum
Yararlı Bilgiler
Spor Bilim
Dergiler
Sağlıklı Yaşam
Spor Kültürü ve Olimpiyatlar
Temel Bilgiler
Toplumsal Boyutlarıyla Spor
 
Yararlı Bilgiler
SPORLA İLGİLİ LİNKLER
MEVZUAT-YÖNETMELİKLER
SPOR SÖZLÜK, FORMÜL VE ÇEVRİMLERİ
REKORLAR
 
 
E-List
  Gelişmelerden haberdar olmak için e-posta listemize kayıt olun.
 
 

Spor Müzesi Çalıştayı

Spor Müzesi Çalıştayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından  Sapanca’da düzenlendi. Çalıştayın amacı İstanbul Büyükşehir Belediyesince  yapımı planlanan Spor Müzesi’nin gerçekleşme sürecinde kurum ve kuruluşların fikirlerinin alınması, müzenin işlevi, içeriği ve yönetim modelinin belirlenerek proje çalışmalarına ışık tutulması olarak belirlenmişti.

Açılış konuşması İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı Atilla Alkan tarafından yapılan çalıştayın davetli konuşmacılarından İsveç Spor Müzesi Küratörü Karl Örsan, “İsveç Spor Müzesi Kuruluş ve Gelişimi”, Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. İbrahim Yıldıran ise “ Türkiye Spor Müzesi Girişimleri ve İstanbul Spor Müzesi Üzerine Düşünceler” başlıklı birer konuşma yaptılar.

Professional Life Institute Genel Müdürü Filiz Zekier “Çalışma Yöntemi ve Hedeflenen Çıktılar” hakkında bilgi aktardıktan sonra oluşturulan dört ayrı  grup ile çalışmalar sürdürüldü. Her  grup, fikirlerin yazılması, grup tartışması, sonuçlandırma ve raporlama adımlarını gerçekleştirerek çalışmalarını tamamlayarak  aşağıdaki sorulardan oluşan sunumlarını yaptılar.

Koleksiyon Yöntemi konusunda çalışan 1.grup; Spor müzesinin temel amacı neler olmalıdır? Müze içeriği nasıl oluşturulmalıdır? Spor tarihinin başlangıcı ve gelişimi, Anadolu’nun Prehistorik, Antik ve Türk dönemleri çerçevesinde nasıl yansıtılabilir? Müze koleksiyonları hangi başlıklar altında gruplanabilir?Müze koleksiyonlarının toplanması ve genişlemesi için eserler nerelerden, nasıl elde edilebilir?

Sergileme ve Tasarım konusunda çalışan 2.grup; Müze İstanbul’da nerede olmalıdır? Müze için önerilen alanın ve yakın çevresinin özellikleri neler olmalıdır? Müze nasıl bir mimariye sahip olmalıdır? İç ve dış mekanlarda neler olmalıdır? Müzede sergilemeye yönelik intersktif uygulamalara ne şekilde yer verilmelidir? Müzede geleneksel Türk sporlarını deneyimlemek, spor uygulamalarını yansıtmak için açık alan nasıl olmalıdır?

İletişim, Etkinlik ve Kültürel Faaliyetler konusunda çalışan 3.grup; Kentlilere ve yabancı ziyaretçilere yönelik etkinlikler neler olmalıdır? Diğer dünya kentlerinin spor müzesiyle iletişimi nasıl sağlanabilir? Geçici sergiler, konferanslar, söyleşiler, imza günleri hangi aralıkta ve kapsamda yapılmalıdır? Erişimi destekleyecek dijital platformdaki kullanım (sosyal medyadaki tanıtım ve bilgilendirme, sanal müze, web sayfası vb) neleri kapsamalıdır? Sosyal medya ağları nasıl kullanılmalıdır?

Sürdürülebilir ve Gelir Getirici Faaliyetler konulu 4. Grup; Müze ziyaretlerinin sürekliliği nasıl sağlanabilir? Hedef kitle kimlerden oluşmalıdır? Müzede geleceğe yönelik kurgu ve projeksiyonlar nasıl yer alabilir? Müzenin gelir getirici faaliyetleri ve işlev alanları neler olabilir? Müze için gerekli fonlar ve sponsorluklar nasıl sağlanabilir?Bunların sürekliliğinin sağlanmasında izlenecek strateji ve yöntemler neler olmalıdır?

Çalıştayda İstanbul Üniversitesi Müze Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Naci Arkan’ın da belirttikleri gibi Türkiye’de spor müzesinin bu güne kadar yapılmamış olması bir eksiklik ve böyle bir teşebbüs gerçekten cesaret ve emek isteyen, bıkmadan yılmadan çalışmak isteyen bir olay.

Umarım Spor Müzesi oluşturma konusundaki bu önemli  adım, hız kesmeden devam eder ve ülkemiz bir spor müzesine kavuşur. İstanbul’da başlayan bu girişim diğer illerimize de örnek olur.

Prof.Dr.Füsun Öztürk Kuter


Sporbilim 2012