Ana Sayfa Hakkımızda Katkıda Bulunanlar İletişim
 
Kongre ve Sempozyum
Yararlı Bilgiler
Spor Bilim
Dergiler
Sağlıklı Yaşam
Spor Kültürü ve Olimpiyatlar
Temel Bilgiler
Toplumsal Boyutlarıyla Spor
 
Yararlı Bilgiler
SPORLA İLGİLİ LİNKLER
MEVZUAT-YÖNETMELİKLER
SPOR SÖZLÜK, FORMÜL VE ÇEVRİMLERİ
REKORLAR
 
 
E-List
  Gelişmelerden haberdar olmak için e-posta listemize kayıt olun.
 
 

Hittit Üniversitesi'nde Öğretmenlik Çalıştayı

 

ÇALIŞTAY RAPORU

Hitit Üniversitesinin ev sahipliğinde 25-27 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Beden Eğitimi ve
Spor Eğitimi Öğretmenliği programı ve sınav sistemlerinde Karşılaşılan sorunlar” konulu çalıştayda “Beden
Eğitimi ve Spor Eğitimi Öğretmenliği Öğretim Programı”
üniversitelerden katılan spor bilim insanları tarafından aşağıdaki akış içinde tartışılmış ve sonuçlandırılmıştır.


1. GÜN: ÖĞRETİM PROGRAMIGELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

 

“Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Öğretmenliği Öğretim Programı”çalıştayı üç oturum
halinde gerçekleşti.

I. Oturum; Prof. Dr. Rana Varol’un oturum başkanlığını yaptığı
toplantıda, dört oturum başkanının Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Öğretmenliği
Öğretim Programlarının Türkiye’deki gelişimi ve önerilerini içeren konuşmaları
ile katılımcıların katkıları tartışıldı.

II. Oturum; Prof. Dr. Hasan Kasap’ın oturum başkanlığını yaptığı
toplantıda katılımcıların “Beden eğitimi
öğretmenlerinin neleri iyi yapmaları gerektiği
” konusundaki (beden eğitimi öğretmenlerinin yeterlikleri)
fikirleri yazılı olarak toplandı. Tekrarlananlar hariç elde edilen 46 yanıt
Milli Eğitim Bakanlığının Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Öğretmenleri için
belirlemiş olduğu 6 ana yeterlikleri ile karşılaştırıldı ve büyük ölçüde
örtüştüğü görüldü. Katılımcıların yaklaşımları ve Milli Eğitim Bakanlığının
yeterlikleri aynı içerik fakat küçük farklılıklarla aşağıdaki şekilde
sıralandı:

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNİN ANAYETERLİKLERİ

 1. 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretim sürecini
  planlama ve düzenleme;
 2. 2. Fiziksel performans ve sağlığı geliştirme ve
  koruma;
 3. 3. Ulusal bayramlarda ve özel günlerde sportif
  etkinlikler düzenleme;
 4. 4. Gelişimi izleme ve değerlendirme;
 5. 5. Okul, aile ve toplumla işbirliği yapma;
 6. 6. Mesleki gelişimi sağlama;

III.
Oturum;
İkinci oturumda olduğu gibi bu kez katılımcılardan, “Zorunlu Meslek Bilgisi Dersleri(MB) dışında
hangi derslerin bu yeterlikleri sağlayabileceği ve zorunlu okutulmasını
düşündükleri”
soruldu. Katılımcılar, farklı frekanslarda 39 farklı zorunlu
ders öngördüler. Frekanslarına göre oluşturulan ders listesi, sekiz bilim
insanından oluşan komisyonca, daha önceki YÖK Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Öğretmenliği Programı ile
karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmada da önemli bir örtüşme olduğu görüldü.
Programın özü korunarak üniversitelere ve öğretmen adaylarına daha fazla seçim
imkânı sağlaması ilke olarak benimsendi. Bu ilke doğrultusunda komisyonun akşam
toplantısında YÖK eski programına yönelik değişiklik önerileri yapıldı.Yapılan
çalışma ertesi günün ilk oturumu öncesinde tüm katılımcılara sunularak
aşağıdaki geliştirme önerileri benimsendi:

 

 1. İlk
  yarıyılda okutulan “Temel Cimnastik”
  dersinin, “Temel Hareket Eğitimi”
  olarak düzenlendi,
 2. Basketbol,
  Voleybol vb. takım sporları öğretiminin “Takım
  Sporları”
  (I, II, III…) şeklinde yazıldı,
 3. Bireysel
  Sporları içeren ve Yüzme, Atletizm ve Cimnastik dışındaki spor dalları “Bireysel Sporlar” (I, II,…) şeklinde
  yazıldı (seçme kolaylığı),
 4. İki
  yarıyıl okutulan “Bilgisayar” dersi zorunlu olmak yerine “(GK)seçmeli”
  olabilir.
 5. 7.
  Yarıyılda, Seçmeli III(A) ve 8.
  Yarıyılda Seçmeli IV(A) alan eğitimi dersleri 2. ve 3.
  Maddedeki gruplama nedeniyle “Seçmeli I.”
  ve “Seçmeli II.” Olarak düzenlendi.
  Kurumlara “alan uzmanlık dalı” ya da
  daha önce olduğu gibi “iki farklı spor
  dalı daha seçme”
  fırsatı sağladı (EK 1).

2. GÜN: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ GİRİŞ SINAVLARINDA
KARŞILAŞILAN SORUNLAR

İkinci gün çalıştay çalışmaları iki oturumda gerçekleşti;

I. Oturum: Birinci gün
tartışılan program komisyon sözcüsü Prof. Dr. Hasan Kasap tarafından komisyon
üyelerinin katkıları ile sunuldu, tartışıldı ve düzenlendi.

II. Oturum: Prof. Dr. Gazanfer Doğu’nun yönettiği ikinci oturumda
tüm katılımcıların kendi üniversitelerinde uyguladıkları giriş sınav içerikleri
tartışıldı. Özet olarak üniversiteler giriş sınavlarında:

 

 1. Koordinasyon ve dayanıklılık testlerinden oluşan
  “sıralama” sınavları, ve “Spor özgeçmişi”,
 2. Sadece “beceri-koordinasyon”
  sınavları ve “Spor Özgeçmişi”,
 3. “Spor Dalı teknik sınavı” ve “Spor Özgeçmişi”,

İçeren sınav sistemlerini çoğunlukla uyguladıkları görüldü.

Tartışmalardan çıkarılan sonuca göre üniversiteler; Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Öğretmen adaylarının giriş
sınavlarında Spor özgeçmişleri ile birlikte en az 3 farklı kategoride gruplanacak 3 spor dalının teknik becerilerinin değerlendirilmesini öngörmektedir.

ÖNERİLER

1. Rapora, öğretmen atamalarında Milli Eğitim Bakanlığına
yönelik Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf/İlkokul Öğretmenliği, Ortaokul
Öğretmenliği ve Lise öğretmenliğine yönelik mesleki tanım yapılması ve
programlarında buna yönelik oluşturulmasının önerisini,

2. Bölüm isminin “BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ” biçiminde
değiştirilmesini

3. Takım ve Bireysel Sporlar dersinin başına Seçmeli Takım
Sporları ve Seçmeli Bireysel Sporlar biçiminde yazılması (Antrenörlük belgesi
alabilmeleri için…)

4. Yetenek sınavları için ücret alımının yasaklanmasından
dolayı ÖSYM Başkanlığına her üniversitenin sınav planı alınarak ÖSYM merkezinin
ödeme yaptığı gibi sınav görevlilerine oturum başına ücret ödenmesi konusunu
önerebiliriz. Birçok olumsuz ve uygunsuzluğun önüne de geçilmiş olur. 


Sporbilim 2012