Ana Sayfa Hakkımızda Katkıda Bulunanlar İletişim
 
Temel Bilgiler
Toplumsal Boyutlarıyla Spor
 
Yararlı Bilgiler
SPORLA İLGİLİ LİNKLER
MEVZUAT-YÖNETMELİKLER
SPOR SÖZLÜK, FORMÜL VE ÇEVRİMLERİ
REKORLAR
 
 
E-List
  Gelişmelerden haberdar olmak için e-posta listemize kayıt olun.
 
 

CİLT:32 SAYI:3 YIL:1997


SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE

VOL:32 NO:3, EYLÜL 1997

 

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

 

Genç bayan sporcularda plazma çinko ve bakırı ile eritrosit içi çinko düzeyleri ve demir eksikliğinin bu düzeylere etkisi

Plasma zinc, copper and erythrocyte zinc levels and effect of iron

deficiency on these levels in young female athletes

Z. Üstüner, N. Ata, A. Turgut, T.A. Demir, S. Gezer, E. Erenoğlu

 

Profesyonel futbolcularda kalp hipertrofisinin elektrokardiyografi ve

ekokardiyografi ile incelenmesi

The assessment of cardiac hypertrophy in soccer players with

electrocardiography and echocardiography

Ç, İşlegen, C. Özgürbüz, O. Yavuzgil, M. Akın, A. Ertat, Y. Emlek

 

Sporcularda medial kollateral ligament yaralanmalarında erken

fonksiyonel rehabilitasyon

Early functional rehabilitation of medial collateral ligament

injuries (MCL) in athletes

N. Ergun, G. Baltacı, V. Bayrakçı

 

Sedanterlerde akut ve programlı egzersizin serum apolipoproteinleri

ve lipidleri üzerine etkileri

Efficacy of acute exercise and physical training on serum

apolipoproteins and tipids in sedentary men

M.R. Şekeroğlu, R. Aslan, M. Tarakçıoğlu, M. Kara, S. Topal

 

Obez, non-insulin dependent diabetes mellituslu bir hastada diyet ve aktif egzersizin tedavi üzerine etkisi (Olgu sunumu) The effect of diet and active exercise on the treatment of an obese patient with type II diabetes mellitus (Case report)

Y. Gökel, D. Sevimli, C, ŞenSporbilim 2012