Ana Sayfa Hakkımızda Katkıda Bulunanlar İletişim
 
Temel Bilgiler
Toplumsal Boyutlarıyla Spor
 
Yararlı Bilgiler
SPORLA İLGİLİ LİNKLER
MEVZUAT-YÖNETMELİKLER
SPOR SÖZLÜK, FORMÜL VE ÇEVRİMLERİ
REKORLAR
 
 
E-List
  Gelişmelerden haberdar olmak için e-posta listemize kayıt olun.
 
 

CİLT:36 SAYI:3 YIL:2001

PDFSPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE

VOL:36 NO:3, EYLÜL 2001

 

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

 

Elit futbolcularda ekokardiyografik özellikler - aerobik ve anaerobik

özelliklerle ilişki

Echocardiographic characteristics in elite soccer players - relationtships

with aerobic and anaerobic features

B. Akova, H. Gür, D. Yeşilbursa, O. A. Serdar

 

Derinleşen gevşeme çalışmalarının kan basıncı, kalp atım hızı ve

reaksiyon zamanlan üzerine etkisi

The effect of progressive muscular relaxation on blood pressure, heart rate

and reaction times

P. Bayar

 

Genç bayan sporcuların beslenme ve bazı kan bulgularının

değerlendirilmesi

Assessing nutritional status and some blood parameters of young

female athletes

A. Turgut, S. Metintaş, G. Maralcan, B. Hazer,

O. Azboy, S. Seber


Sporbilim 2012