Ana Sayfa Hakkımızda Katkıda Bulunanlar İletişim
 
Temel Bilgiler
Toplumsal Boyutlarıyla Spor
 
Yararlı Bilgiler
SPORLA İLGİLİ LİNKLER
MEVZUAT-YÖNETMELİKLER
SPOR SÖZLÜK, FORMÜL VE ÇEVRİMLERİ
REKORLAR
 
 
E-List
  Gelişmelerden haberdar olmak için e-posta listemize kayıt olun.
 
 

CİLT:39 SAYI:4 YIL:2004

PDFSPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE

VOL:39 NO:4, ARALIK 2004

 

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

 

Words, Music and Movements of Paneurhythmy: Reliable Methods for

Prophylactics and Therapy

Panöritmide Sözcükler, Müzik ve Hareketler: Profilaksi ve Terapi İçin

Güvenilir Yöntemler

D. Ancheva, D. Naidenova, A. Yankova

 

Use of Paneurhythmy for Harmonization of Somatic Energies in Adults

and Children

Çocuklar ve Yetişkinlerde Somatik Enerjilerin Harmonizasyonu İçin

Panöritmi Kullanımı

D. Kaykov, V. Margaritov, V. Yatsevich

 

The Efficiency of Paneurhythmy in Improving the Intellectual Faculties

of Pupils From General School and School for Mentally Retarded

Panoritminin İlkokul ve Zeka Özürlüler Okulu Öğrencilerinde

Bilişsel Yetilerin Geliştirilmesine Etkileri

V. Matanova, D. Dimitrova

 

Spondylolysis As A Causative Factor of Low Back Pain in Athletes

Sporcularda Aşağı Bel Ağrısına Neden Olarak Sponditolizis

P. Baltopoulos, K. Delaporta, C. Tsintzos, T. Papadopotdou


Sporbilim 2012