Ana Sayfa Hakkımızda Katkıda Bulunanlar İletişim
 
Temel Bilgiler
Toplumsal Boyutlarıyla Spor
 
Yararlı Bilgiler
SPORLA İLGİLİ LİNKLER
MEVZUAT-YÖNETMELİKLER
SPOR SÖZLÜK, FORMÜL VE ÇEVRİMLERİ
REKORLAR
 
 
E-List
  Gelişmelerden haberdar olmak için e-posta listemize kayıt olun.
 
 

CİLT:40 SAYI:4 YIL:2005

PDFSPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE

VOL:40 NO:4, ARALIK 2005

 

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

 

The Management of University Sports on a Regional Level

Üniversite Sporunun Bölgesel Düzeyde Yönetimi

J. Bonnarens

 

Comparison of Successful Sport Systems

Başarılı Spor Sistemlerinin Karşılaştırılması

V. Burk

 

Implications and Consequences of the Bosman Ruling: the Case of the

Greek Basketball League

Bosman Kararının Sonuçları; Yunan Basketbol Ligi Örneği

J. Douvis, T. Billonis

 

Sports and Religion in Albania: Viewpoint in the Students Line

Arnavutluk\'ta Spor ve Din: Öğrencilerin Görüş Açısı

F. Gjata

 

The Effect of Selected Aerobic and Anaerobic Sports on Structural Changes in Heart Walls and Cavities

Seçilmiş Aerobik ve Anaerobik Sporların Kalp Duvarları ve Boşluklarındaki Değişikliklere Etkileri

S. Hojjat

 

How to Solve Problems of Student Motivation, Inapproprlate Status and Conditions for Physical Education and Sport at Crotian Universities?

Hırvat Üniversitelerinde Beden Eğitimi ve Sporda Öğrenci Motivasyonu ve Uygun Olmayan Koşul Sorunları Nasıl Çözülür? R. Caput-Jogunica, A. Jazbec, I. Jelovöl6, S. Ğurkovifc

 

Consumption of Anabolic-Androgenic Steroids Among Isfahan University Students: Prevalence and Knowledge About Side Effects

İsfahan Üniversitesi Öğrencilerinde Anabolik-Androjenik Steroid Kullanımı

Prevalans ve Yan Etki Bilgi Düzeyleri

M. Kargarfard, A- Kashi

 

The Connection Between University Sport and Academic Culture

Üniversite Sporları ve Akademik Kültür Bağlantısı

N. Markey, O. Kugovnlk, M. Majerlc

 

University Sport as a Means of Internal and External Communication:

the Development of Sport Culture in Chinese Universities

İçsel ve Dışsal iletişim Aracı Olarak Üniversite Sporu:

Çin Üniversitelerinde Spor Kültürünün Gelişimi

Y.Song


Sporbilim 2012